Regulamin i Polityka Prywatności

I. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 • FitWit.pl - nazwa serwisu/strony internetowej w ramach, której świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Proffnet na rzecz Użytkowników zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu;
 • Regulamin - niniejszy regulamin FitWit.pl;
 • Proffnet - firma: Proffnet Mariusz Kuzior z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Przedziałowej 24;
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych na łamach serwisu FiWit.pl;

II. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu FitWit.pl jest firma Proffnet (www.proffnet.com).
 2. Proffnet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do firmy Proffnet obowiązuje aktualny Regulamin i Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie http://www.fitwit.pl/217,2109,polityka_prywatnosci.html.
 3. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu oraz Polityki Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów firmy Proffnet w tym FitWit.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Proffnet.

III. Wyłączenie Odpowiedzialności.

 1. Firma Proffnet nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i fikcyjne dane dotyczące wartości odżywczych i kaloryczności produktów czy potraw. Zwłaszcza, gdy ich autorami są użytkownicy serwisu FitWit.pl
 2. Firma Proffnet nie odpowiada również za treści zamieszczonych reklam. Użytkownik serwisu powinien być ostrożny i świadomy konsekwencji odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni i rzetelni, jednakże nie możemy odpowiadać za ich czyny i złe intencje.
 3. Firma Proffnet nie odpowiada za treści opinii, recenzji, artykułów, komentarzy i zdjęć zamieszczanych przez użytkowników oraz osoby trzecie. Szczególnie, jeśli naruszają one jakiekolwiek prawa innych osób.

IV. Ogólne warunki korzystania z serwisu FitWit.pl.

 1. Użytkownik rejestrując się w serwisie zobowiązuje się do podania wyłącznie prawdziwych danych dotyczących Jego osoby i ciągłej ich aktualizacji, gdy istnieje taka potrzeba. Na ich podstawie firma Proffnet oceni, czy Użytkownik spełnia warunki formalne, określone Regulaminem, które niezbędne są do świadczenia usług w serwisie FitWit.pl
 2. Indywidualna nazwa Użytkownika (login, nick) nie może przedstawiać w żaden sposób wyrażenia obraźliwego, wulgarnego czy obscenicznego. Nie może również obrażać uczuć religijnych lub reklamować innych witryn, produktów, firm czy usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług FitWit.pl zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z Internet i usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 4. Użytkownik może korzystać tylko i wyłącznie z własnego konta. Zobowiązany jest także chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do swojego konta w serwisie FitWit.pl, a w szczególności nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 5. Usługi FitWit.pl świadczone przez Proffnet przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób do innych celów. W szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych
 6. Użytkownikom korzystającym z usług FitWit.pl zabrania się:
  1. Publikowania materiałów lub treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających prawa osób trzecich i firmy Proffnet oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrego wychowania.
  2. Zamieszczania jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym i pornograficznym lub informacji służących korzystaniu z nich.
  3. Publikowania danych osobowych i wizerunku osób trzecich oraz treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej ich zgody.
  4. Podszywania się pod innych Użytkowników serwisu i dodawania komentarzy lub porad w ich imieniu.
  5. Umieszczania informacji, artykułów, zdjęć lub porad objętych prawem autorskim.
  6. Publikowania nieprawdziwych, fikcyjnych lub błędnych informacji o wartościach odżywczych produktów.
  7. Nadużywania środków komunikacji elektronicznej, powodując utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług FitWit.pl.
  8. Publikowania adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec serwisu FitWit.pl.
  9. Prowadzenia sprzedaży lub akwizycji.
  10. Wskazywania adresów stron internetowych konkurencyjnych dla serwisu FitWit.pl
  11. Umyślnego wprowadzania w błąd zainteresowanych, w sprawach związanych z korzystaniem z usług FitWit.pl.
  12. Udostępniania materiałów i informacji, do których firma Proffnet posiada majątkowe prawa autorskie.
 7. Proffnet zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę, do:
  1. Tymczasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług FitWit.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania ich świadczenia bez konieczności uzasadniania takiej decyzji.
  2. Blokowania lub usuwania dodawanych przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 8. Proffnet zastrzega, iż koszty połączenia z Internetem oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług FitWit.pl, nie obciążają firmy Proffnet.

V. Warunki formalne świadczenia usług serwisu FitWit.pl.

 1. Niektóre z usług serwisu FitWit.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  • posiadają konto w serwisie FitWit.pl.
  • zalogowali się do swojego konta na www.fitwit.pl
 2. Konto w serwisie FitWit.pl może posiadać Użytkownik, który poprawnie wypełnił formularz rejestracyjny.
  • Zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu, wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używać będzie do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług FitWit.pl.
  • Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia, przeprowadzonego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.

VI. Polityka Prywatności.

 1. Użytkownik akceptując Regulamin i podając dane osobowe, przy rejestracji konta w serwisie FitWit.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Proffnet zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich płaszczyzn działania serwisu FitWit.pl, do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników. W szczególności przez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych, dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Proffnet jak i osoby trzecie.
 3. Proffnet zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża na to zgodę, do anonimowego publikowania pytań związanych z usługami FitWit.pl, kierowanych przez Użytkownika do firmy Proffnet oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 4. Proffnet oświadcza, iż:
  1. Przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
  2. Przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz upoważnienia ustawowego.
 5. Proffnet informuje, że:
  1. Jest administratorem danych osobowych Użytkownika,
  2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne i nieprzymuszone. Użytkownik ma do nich dostęp i możliwość edytowania ich.
 6. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na:
  1. Przekazywanie przez firmę Proffnet swoich danych osobowych, innym osobom lub firmą, jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania.
  2. Otrzymywanie od firmy Proffnet lub jej współpracowników i kontrahentów, informacji handlowych.
  3. Otrzymywanie na adres mailowy, podany podczas rejestracji, korespondencji związanej z usługami Proffnet, w tym informacji o konkursach czy ankietach, z zastrzeżeniem, iż udzielenie na nie odpowiedzi, pozostawione jest w kwestii Użytkownika.
  4. Nieodpłatne wykorzystywanie przez Proffnet lub osoby trzecie, którym firma Proffnet na to zezwoli, również w celach komercyjnych, wszelkich treści publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu FitWit.pl.
  5. Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieodwołalnie ważne w okresie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat każdorazowo od chwili rozpoczęcia wykorzystywania danego utworu przez Proffnet lub osoby trzecie, którym Proffnet na to zezwoli.

VII. Pliki cookie

 1. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
 3. Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu operacyjnego bądź danych Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest ProffNet Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. Przez używanie Serwisu FitWit.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Więcej informacji na temat czym są pliki cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl. Informacje na temat zarządzania plikami cookie dla poszczególnych przeglądarek znajdują się pod adresami internetowymi
 9. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron internetowych, na przykład możesz nie być w stanie przeglądać części stron przygotowanych w oparciu o Twoje ustawienia osobiste; w szczególności dotyczy to obszarów wymagających podania nazwy użytkownika i hasła. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania ich zawartości.

VIII. Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika jawnie na serwisach należących do firmy Proffnet, podczas publikowania komentarzy, odpowiedzi na forum, artykułów, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Proffnet nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

IX .Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Proffnet.

Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies,która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij